Art 37 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 36 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare Art 38 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

CAPITOLUL VIII Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare -
Art. 37. -

(1) Contribuția pentru introducerea pe piața națională a anvelopelor noi și/sau uzate destinate reutilizării se determină ca fiind produsul dintre obligațiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate, raportate la cantitatea totală de anvelope introdusă pe piața națională în anul precedent, diminuate cu cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reșapate, reciclate și/sau valorificate termoenergetic și contribuția stabilită la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 2 lei/kg.

(2) Pentru calculul contribuției la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:

Contribuția = [(Q x Ob) - Qrealizat] x 2 lei,

unde:

Contribuția - contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

Q - cantitatea de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării introdusă pe piața națională în anul precedent;

Ob - obligația anuală de gestionare a anvelopelor uzate, stabilită în procente, conform Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

Qrealizat - cantitatea de anvelope uzate gestionate în anul de raportare.

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...