Art 25 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare -
Art. 25. -

(1) Pentru a fi luate în calcul la îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, în cazul deșeurilor de ambalaje prevăzute la art. 23 alin. (1), trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) cantitățile de deșeuri de ambalaje trebuie să facă obiectul unei prestări de servicii de valorificare/reciclare, în care prestatorul este operatorul economic autorizat din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și/sau valorificarea deșeurilor de ambalaje, iar beneficiar este operatorul economic prevăzut la art. 23 alin (1); Modificări (1)

b) facturarea serviciilor de valorificare/reciclare deșeuri de ambalaje trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și cu reglementările contabile și să fie efectuată în baza documentelor care dovedesc valorificarea/reciclarea respectivelor deșeuri de ambalaje pentru operatorii economici prevăzuți la art. 23 alin. (1);

c) pe facturile fiscale și pe documentele de însoțire a transporturilor de deșeuri de ambalaje trebuie să se menționeze că încredințarea se realizează în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, respectiv de reciclare, precum și datele de identificare ale operatorului economic responsabil pentru care se îndeplinesc obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie;

d) în cazul tranzacțiilor intraunionale sau extraunionale trebuie să se dețină documentul care atestă calitatea de reciclator a destinatarului final pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate;

e) în cazul deșeurilor de ambalaje livrate in interiorul Uniunii Europene, cantitățile de deșeuri de ambalaje trebuie să fie confirmate de primire de către valorificatorul din țara de destinație potrivit Regulamentului U.E. nr. 1.013/2006 privind transferurile de deșeuri;

f) în cazul deșeurilor de ambalaje exportate in afara Uniunii Europene trebuie să se dețină dovada că operațiunile de valorificare/reciclare s-au desfășurat în condiții prevăzute prin legislația comunitară în domeniu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;

g) pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate, operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului trebuie să respecte cerințele din anexa nr. 2 la metodologie, aplicate operației la care a fost supus materialul de ambalare. Modificări (1)

(2) În cazul neîndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (1) cantitățile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate, respectiv reciclate, de către operatorul economic valorificator pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje care revin operatorilor economici prevăzuți la art. 23 alin. (1).

(3) Operatorul economic prevăzut la art. 23 este obligat să facă dovada trasabilității deșeurilor de ambalaje de la operatorul cu care a încheiat contractul de prestări servicii până la operatorul economic valorificator, prin documentele financiar- contabile și documentele justificative care stau la baza întocmirii situațiilor prevăzute la art. 23.

Mergi la:
Art 15 Modul de calcul al taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 16 Modul de calcul al taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 17 Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 18 Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 19 Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 20 Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 21 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 22 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 23 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 24 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 25 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 26 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 27 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 28 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 29 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 30 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 31 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 32 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 33 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 34 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 35 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...