Art 23 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 22 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare Art 24 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

CAPITOLUL V Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare -
Art. 23. -

(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 21 care realizează în mod individual obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, și le pot îndeplini prin:

a) valorificarea deșeurilor de ambalaje generate din activitatea proprie, inclusiv a celor returnate de la beneficiari;

b) colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje de la generatori sau deținători de deșeuri, stații de sortare, colectori autorizați, administrate numai prin intermediul operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje, în baza unui contract de prestări servicii în care se stipulează în mod expres că tranzacțiile se realizează în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje în numele operatorului economic responsabil.

(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să stabilească lunar și să dețină situații, întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, pe fiecare tip de material pentru:

a) cantitățile de deșeuri de ambalaje generate din activitatea proprie și cantitățile returnate de la beneficiari, care au fost valorificate - exclusiv deșeurile de producție, pe tip de operație de valorificare, inclusiv cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc;

b) cantitățile de deșeuri de ambalaje care au fost valorificate în baza contractului prevăzut la alin. (1) lit. b), pe tip de operație de valorificare, distinct pentru cele provenite de la următoarele categorii:

1. generatori de deșeuri;

2. deținători de deșeuri de ambalaje, inclusiv operatori economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru comercializarea deșeurilor de ambalaje;

3. instalații de sortare.

(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de ambalaje totale și pe fiecare tip de material pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 21, cantitățile de deșeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare și cantitățile de deșeuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin alte forme decât reciclare sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie, informațiile privind operatorii economici cu care au încheiat contracte de prestări servicii prevăzuți la art. 23 alin. (1), precum și informații cu privire la operatorii economici care au efectuat operațiunea de reciclare sau valorificare.

(4) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare a deșeurilor de ambalaje pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 21.

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...