Art 22 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 21 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare Art 23 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

CAPITOLUL V Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare -
Art. 22. -

(1) Cantitatea de deșeuri de ambalaje care trebuie valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, respectiv valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea obiectivelor anuale, se realizează prin următoarele componente:

a) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată prin reciclarea deșeurilor de ambalaje din PET și din aluminiu;

b) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată prin reciclarea deșeurilor de ambalaje din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton și, respectiv, lemn;

c) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată prin reciclare suplimentar față de cantitățile prevăzute la lit. a) și b), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităților din materialul respectiv pentru care există obligația de a declara și de a plăti, potrivit art. 21;

d) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie suplimentar față de cantitățile prevăzute la lit. a), b) și c), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce se poate realiza prin oricare operație de valorificare sau prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităților din materialul respectiv pentru care există obligația de a declara și de a plăti, potrivit art. 21.

(2) Obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se consideră îndeplinite numai dacă se realizează fiecare dintre componentele menționate la alin. (1).

(3) Contribuția se stabilește luând în calcul o singură dată cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru care nu s-au îndeplinit obiectivele anuale, pentru fiecare componentă.

Formula matematică de calcul este:

Contribuția = Max (a; b; c) * 2 lei,

unde:

Contribuția = contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

a = d + e + f + g + h;

b = (Qt * R - ∑qri);

c = (Qt * V - ∑qvi);

d = Max[(Qmetal * Rmetal - qrmetal); (QAl * RAl - qrAl)];

e = Max[(Qplastic * Rplastic - qrplastic); (QPET * RPET - qrPET)];

f = (Qlemn * Rlemn - qrlemn);

g = (Qhârtie/carton * Rhârtie/carton - qrhârtie/carton);

h = (Qsticla * Rsticla - qrsticla);

QAl - cantitatea de ambalaje din aluminiu introdusă pe piața națională;

Qhârtie/carton - cantitatea de ambalaje din hârtie/carton introdusă pe piața națională;

Qlemn - cantitatea de ambalaje din lemn introdusă pe piața națională;

Qmetal - cantitatea de ambalaje din metal introdusă pe piața națională;

QPET - cantitatea de ambalaje din PET introdusă pe piața națională;

Qplastic - cantitatea de ambalaje din plastic introdusă pe piața națională;

Qsticla - cantitatea de ambalaje din sticlă introdusă pe piața națională;

Qt - cantitatea totală de ambalaje pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 21;

qrAl - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din aluminiu;

qrhârtie/carton - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din hârtie/carton;

qri - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare din materialul "i", respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton și, respectiv, lemn;

qrlemn - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din lemn;

qrmetal - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din metal;

qrPET - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din PET;

qrplastic - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din plastic;

qrsticla - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din sticlă;

qvi - cantitatea valorificată efectiv din materialul "i", respectiv oricare dintre materialele pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 21, prin orice operație de valorificare, inclusiv prin valorificare prin reciclare sau prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie;

R - obiectivul global de valorificare prin reciclare;

RAl - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din aluminiu;

Rhârtie/carton - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din hârtie/carton;

Rlemn - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din lemn;

Rmetal - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din metal;

RPET - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din PET;

Rplastic - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din plastic;

Rsticla - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din sticlă;

V - obiectivul global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie.

(4) Cantitățile de ambalaje din plastic, respectiv din metal, pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 21, includ și cantitățile de ambalaje din PET, respectiv din aluminiu.

(5) Dacă în formula prevăzută la alin. (3) o diferență are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).

(6) Cantitatea de deșeuri de ambalaje valorificată într-un an, suplimentar față de obiectivul anual de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, nu poate compensa obligațiile aferente altor ani.

(7) Cantitatea de deșeuri de ambalaje, valorificată prin alte forme decât reciclarea sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, nu poate compensa obligațiile globale de valorificare prin reciclare.

(8) Ambalajele reutilizabile și ambalajele de desfacere se înregistrează în evidențele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă.

(9) Cantitatea de ambalaje care este reutilizată se recunoaște numai în baza înregistrărilor existente în evidențele contabile în conformitate cu reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(10) În cazul ambalajelor reutilizabile a căror valoare nu este evidențiată distinct în documente și care se returnează furnizorilor externi, înregistrarea în evidențele contabile se face prin atribuirea unei valori juste.

(11) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să stabilească lunar și să dețină situații, întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații, distinct pentru fiecare tip de material:

a) cantitatea de ambalaje introduse pe piața națională, cantitatea de ambalaje de desfacere distribuite pe piața națională, respectiv cantitatea de ambalaje închiriate cu titlu profesional sub orice formă, cu titlu profesional, pentru prima oară;

b) data introducerii pe piața națională, data primei distribuiri a ambalajelor de desfacere, respectiv data primei închirieri a ambalajelor sub orice formă, cu titlu profesional sau data consumului/utilizării în activitatea proprie.

(12) La calculul contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt luate în considerare deșeurile de ambalaje generate în afara teritoriului național.

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...