Art 2 Prevederi generale | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 1 Prevederi generale Art 3 Prevederi generale

CAPITOLUL I Prevederi generale -
Art. 2. -

Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice și persoane juridice, care datorează contribuții, taxe, penalități și alte sume prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) -f), i), j), p), q), s), ș), ț), v) -y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...