Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Hotărârea nr. 832/2011 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:

Art. I. -

Regulamentul privind concediile judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 22 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) decesul soțului sau soției ori al unei rude până la gradul al III-lea inclusiv a magistratului sau a soțului/soției acestuia - 3 zile lucrătoare;".

Art. II. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător Nicolae Horațius Dumbravă

București, 15 noiembrie 2011.

Nr. 832.

;
se încarcă...