Parlamentul României

Legea nr. 256/2011 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 23 din 29 august 2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.13 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, cu următoarele modificări:

1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, statutul asociației și propunerile de modificare și de completare a acestuia se avizează de către ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri; avizarea se referă la respectarea prevederilor aplicabile organismului național de acreditare stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 1."

2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, conducerea structurii executive a asociației, responsabilă pentru realizarea activității de acreditare, se asigură de către directorul general, numit și revocat din funcție de către ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, la propunerea consiliului director al asociației, recunoscută conform art. 4 ca organism național de acreditare."

3. La articolul 11, litera d) va avea următorul cuprins:

"

d) prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, desemnează, prin ordin al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, un reprezentant al său, care are calitatea de vicepreședinte al organismului național de acreditare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 5 decembrie 2011.

Nr. 256.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...