Parlamentul României

Legea nr. 243/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 865 din 08 decembrie 2011.

În vigoare de la 11 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene, Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie București și Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, la solicitarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, execută, prin încredințare directă, studiile pedologice și agrochimice și realizează sistemul de monitorizare sol-teren pentru suprafețele cu destinație agricolă, privind: unitățile de sol, inventarierea resurselor de sol, favorabilitatea terenurilor pentru culturile agricole sau silvice, pretabilitatea pentru folosințe, poluarea, restricțiile terenurilor la diferite utilizări și măsurile agropedoameliorative și antierozionale corespunzătoare, indiferent de forma de exploatare ori de proprietate."

2. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 31 și 32, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Contractarea studiilor privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3, de către persoane fizice sau juridice cu obiect de activitate specific, se face cu respectarea legislației privind achizițiile publice.

Art. 32. -

Persoanele fizice sau juridice cu obiect de activitate specific care își manifestă intenția de a efectua studiile prevăzute la art. 31 se atestă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale."

Art. II. -

Normele metodologice pentru atestarea persoanelor fizice sau juridice prevăzute la art. 32 se elaborează de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 5 decembrie 2011.

Nr. 243.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...