Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 decembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare faptul că în conformitate cu prevederile 33 alin. (11) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2017 încetează termenul până la care fondurile de la bugetul de stat se utilizează și pentru finanțarea actualelor programe-nucleu, care reprezintă principalul instrument de finanțare a activității institutelor naționale de cercetare-dezvoltare,

ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) și (11) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, accesul la programe-nucleu este permis instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare certificate,

luând în considerare faptul că în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (11) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2017 încetează perioada în care unitățile și instituțiile din sistemul național de cercetare-dezvoltare pot fi evaluate din punctul de vedere al activității de cercetare-dezvoltare în vederea certificării, de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare,

ținând cont de faptul că institutele naționale de cercetare-dezvoltare asigură resursele de competență științifică și tehnologică de referință, necesare pentru susținerea proceselor de dezvoltare în ramurile și sectoarele economice de profil, iar întreruperea finanțării programelor-nucleu pentru aceste institute reprezintă un risc major,

având în vedere faptul că adoptarea măsurilor legislative necesare pentru asigurarea desfășurării activității de cercetare- dezvoltare și inovare va conduce la creșterea încrederii comunității științifice, a mediului de afaceri și a opiniei publice în predictibilitatea, precum și eliminarea discontinuității politicilor publice în domeniu, totodată evitând posibilul șomaj și/sau emigrare, mai ales a tinerilor cercetători și a personalului din cercetare,

ținând seama de faptul că în situația neadoptării măsurii de prorogare a termenului prevăzut la art. 33 alin. (11) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, există riscul unor grave disfuncționalități în funcționarea institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, întrucât institutele care derulează aceste programe nu vor mai avea resurse financiare suficiente pentru a susține resursa umană și funcționarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare, ducând chiar, în anumite cazuri, la încetarea activității acestora,

considerând că elementele sus-menționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

Termenul prevăzut la art. 33 alin. (11) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul cercetării și inovării,
Puiu-Lucian Georgescu
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 20 decembrie 2017.

Nr. 108.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...