Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1177/2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii deficitului excesiv
Număr celex: 32011R1177

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 13 decembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 126 alineatul (14) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

___________

(1) Avizul Parlamentului European din 28 septembrie 2011 (încă nepublicat în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

___________

(2) JO C 150, 20.5.2011, p. 1.

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Coordonarea politicilor economice ale statelor membre în Uniune, în conformitate cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), ar trebui să implice respectarea unor principii directoare şi anume, stabilitatea preţurilor, soliditatea finanţelor publice şi a condiţiilor monetare, precum şi sustenabilitatea balanţei de plăţi.

(2) Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) a constat inițial în Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (3), Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (4) și Rezoluția Consiliului European din 17 iunie 1997 privind Pactul de stabilitate și de creștere (5). Regulamentul (CE) nr. 1466/97 și Regulamentul (CE) nr. 1467/97 au fost modificate prin Regulamentul (CE) nr. 1055/2005 (6) și, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1056/2005 (7). De asemenea, a fost adoptat Raportul Consiliului din 20 martie 2005 privind "Consolidarea punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și creștere" (8).

___________

(3) JO L 209, 2.8.1997, p. 1.

(4) JO L 209, 2.8.1997, p. 6.

(5) JO C 236, 2.8.1997, p. 1.

(6) Regulamentul (CE) nr. 1055/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (JO L 174, 7.7.2005, p. 1).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...