Art III " | Lege 672/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reproducem mai jos prevederile art II V din Legea nr 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr 672/2002 privind auditul public intern, care nu au fost încorporate în textul republicat al Legii nr 672/2002 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale actului modificator: - " -
Art. III.
-

Pentru atestarea auditorilor interni din entitățile publice, aflați în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aplică următoarele dispoziții tranzitorii:

1. Auditorii interni în funcție urmează să obțină certificatul de atestare în termen de 6 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi; cheltuielile aferente obținerii atestării sunt suportate de angajator, în limita bugetului prevăzut pentru pregătirea profesională.

2. Prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (22)****) din Legea nr. 672/2002, cu modificările și completările ulterioare, auditorilor interni din entitățile publice, cu o vechime de cel puțin 5 ani în funcție la data expirării termenului prevăzut la pct. 1., li se recunoaște deținerea competențelor profesionale în domeniul audit intern și în domeniul managementului riscurilor, control intern și guvernanță.

3. După expirarea termenului prevăzut la pct. 1, auditorii interni care nu dețin certificatul de atestare din vina lor nu mai pot efectua și superviza misiuni de audit public intern, urmând să desfășoare alte activități cu caracter administrativ din domeniul auditului public intern sau să fie transferați în alte compartimente din cadrul entității.

Acesta este un fragment din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 672/2002:
Art 19 Desfășurarea auditului public intern
Art 20 Auditorii interni
Art 21 Auditorii interni
Art 22 Auditorii interni
Art 23 Contravenții și sancțiuni
Art 24 Contravenții și sancțiuni
Art 25 Contravenții și sancțiuni
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art II "
Art III "
Art IV "
Art V "
;
se încarcă...