Art 23 Contravenții și sancțiuni | Lege 672/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contravenții și sancțiuni -
Art. 23.
-

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea obligației de a asigura cadrul organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern, potrivit prevederilor art. 11 lit. a);

b) încălcarea obligației de a elabora norme de audit public intern specifice entității publice, precum și neprezentarea lor spre avizare, potrivit prevederilor art. 13 lit. a);

c) încălcarea obligației de a elabora proiectul planului de audit public intern, conform prevederilor art. 13 lit. b);

d) refuzul personalului de execuție sau de conducere, implicat în activitatea auditată, de a prezenta documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3);

e) nerespectarea prevederilor referitoare la numirea/destituirea conducătorului compartimentului de audit public intern, respectiv la numirea/revocarea auditorilor interni, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2), respectiv ale art. 20 alin. (2).

Acesta este un fragment din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 672/2002:
Art 13 Organizarea auditului public intern
Art 14 Desfășurarea auditului public intern
Art 15 Desfășurarea auditului public intern
Art 16 Desfășurarea auditului public intern
Art 17 Desfășurarea auditului public intern
Art 18 Desfășurarea auditului public intern
Art 19 Desfășurarea auditului public intern
Art 20 Auditorii interni
Art 21 Auditorii interni
Art 22 Auditorii interni
Art 23 Contravenții și sancțiuni
Art 24 Contravenții și sancțiuni
Art 25 Contravenții și sancțiuni
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art II "
Art III "
Art IV "
Art V "
;
se încarcă...