Art 10 Organizarea auditului public intern | Lege 672/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea auditului public intern -
Art. 10.
-

În realizarea obiectivelor sale, comitetul de audit intern are următoarele atribuții principale:

a) dezbate și avizează planul multianual și planul anual pentru activitatea de audit public intern;

b) analizează și emite o opinie asupra recomandărilor formulate de auditorii interni, inclusiv asupra celor care nu au fost acceptate de conducătorul instituției publice centrale;

c) avizează Carta auditului public intern;

d) examinează sesizările referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etică a auditorului intern și propune conducătorului instituției publice centrale măsurile necesare;

e) analizează și avizează Raportul anual al activității de audit public intern;

f) avizează acordurile de cooperare cu alte instituții publice privind exercitarea activității de audit public intern.

Acesta este un fragment din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 672/2002:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Organizarea auditului public intern
Art 4 Organizarea auditului public intern
Art 5 Organizarea auditului public intern
Art 6 Organizarea auditului public intern
Art 7 Organizarea auditului public intern
Art 8 Organizarea auditului public intern
Art 9 Organizarea auditului public intern
Art 10 Organizarea auditului public intern
Art 11 Organizarea auditului public intern
Art 12 Organizarea auditului public intern
Art 13 Organizarea auditului public intern
Art 14 Desfășurarea auditului public intern
Art 15 Desfășurarea auditului public intern
Art 16 Desfășurarea auditului public intern
Art 17 Desfășurarea auditului public intern
Art 18 Desfășurarea auditului public intern
Art 19 Desfășurarea auditului public intern
Art 20 Auditorii interni
;
se încarcă...