Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Regulamentul nr. 16/2017 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2016 privind regimul și principiile aferente remunerării personalului Autorității de Supraveghere Financiară

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 14 și ale art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 13 decembrie 2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. -

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2016 privind regimul și principiile aferente remunerării personalului Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1001 din 13 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Sistemul propriu de salarizare din cadrul A.S.F., conceput conform prevederilor legale privind organizarea și funcționarea A.S.F., ia în considerare nivelul remunerației corespunzătoare pozițiilor și funcțiilor din piața financiară."

2. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Caracterul unitar al sistemului de salarizare se asigură prin evaluarea unitară a tuturor posturilor."

3. Articolul 21 se abrogă.

Art. II. -

Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Ovidiu Răzvan Wlassopol

București, 19 decembrie 2017.

Nr. 16.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...