Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Decizia nr. 1703/2017 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 decembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, în ședința din data de 8.11.2017, a Notei nr. 1.286 din 30.10.2017 privind propunerea de sancționare cu retragerea autorizației de funcționare a brokerilor de asigurare și/sau reasigurare care nu au respectat prevederile deciziilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la reînceperea activității/menținerea suspendării/încetării activității de intermediere, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, la Societatea ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Târgu Jiu, str. Grigore Cătălin Haidău, bl. 2, sc. 2, et. 4, ap. 24, județul Gorj, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J18/743/25.10.2005, cod unic de înregistrare 18072468 și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare al Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-387/16.01.2007,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a fost sancționată prin Decizia președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 183 din 11.03.2009 cu interzicerea temporară a exercitării activității, până la ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite la art. 2, 3, 4, 5 și 6 din decizie.

Societatea ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse, faptă ce constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

2. Societatea ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu mai îndeplinește condițiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) și g) și ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu retragerea autorizației de funcționare societatea ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Târgu Jiu, str. Grigore Cătălin Haidău, bl. 2, sc. 2, et. 4, ap. 24, județul Gorj, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J18/743/25.10.2005, cod unic de înregistrare 18072468 și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare al Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-387/16.01.2007, și radierea acesteia din secțiunea A și trecerea în secțiunea B din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare conform dispozițiilor art. 3 și art. 4 alin. (4) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor și Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare.

Art. 2. -

(1) Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și poate sesiza Curtea de Apel București în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea

București, 28 noiembrie 2017.

Nr. 1.703.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...