Valabilitatea și momentul înregistrării | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Alte aspecte legate de înregistrare -
ARTICOLUL 19
Valabilitatea și momentul înregistrării

1. O înregistrare va fi valabilă numai dacă este efectuată în conformitate cu prevederile articolului 20.

2. O înregistrare, dacă îndeplinește condițiile de valabilitate, va fi finalizată în momentul introducerii informațiilor necesare în baza de date a Registrului internațional, astfel încât să poată fi consultată.

3. O înregistrare va putea fi consultată, în scopurile alineatului anterior, în momentul în care:

(a) Registrul internațional i-a atribuit un număr de fișier în ordine succesivă; și

(b) informațiile privind înregistrarea, inclusiv numărul fișierului, sunt stocate pe suport durabil și pot fi accesate la Registrul internațional.

4. În cazul în care o garanție înregistrată inițial ca garanție internațională potențială devine garanție internațională, acea garanție internațională va fi considerată ca fiind înregistrată de la data înregistrării garanției internaționale potențiale, cu condiția ca înregistrarea să fi fost valabilă imediat înainte de momentul constituirii garanției internaționale, astfel cum este prevăzut prin articolul 7.

5. Alineatul anterior se aplică cu modificările necesare la înregistrarea unei cesiuni potențiale a unei garanții internaționale.

6. O înregistrare trebuie să poată fi consultată în baza de date a Registrului internațional în conformitate cu criteriile prevăzute în protocol.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Transferul proprietății în cazul îndeplinirii obligației; efectul liberatoriu
Măsurile aflate la dispoziția vânzătorului condiționat sau a locatorului
Înțelesul neîndeplinirii obligațiilor
Măsuri suplimentare
Măsuri provizorii
Cerințe procedurale
Derogarea
Registrul internațional
Autoritatea de supraveghere și organismul de înregistrare
Cerințe de înregistrare
Valabilitatea și momentul înregistrării
Acordarea consimțământului pentru înregistrare
Durata înregistrării
Consultările
Lista declarațiilor și a drepturilor sau garanțiilor neconsensuale declarate
Valoarea probantă a certificatelor
Radierea
Accesul la serviciile internaționale de înregistrare
Personalitatea juridică; imunitatea
Răspundere și garanții financiare
Prioritatea garanțiilor concurente
;
se încarcă...