Tranzacții interne | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Prevederi finale -
ARTICOLUL 50
Tranzacții interne

1. În momentul ratificării, acceptării, aprobării sau aderării la protocol, un stat contractant poate declara faptul că prezenta convenție nu se va aplica unei tranzacții care este o tranzacție internă cu privire la statul respectiv, în ceea ce privește toate tipurile de bunuri sau o parte din acestea.

2. Fără a aduce atingere prevederilor alineatului anterior, prevederile articolului 8 alineatul 4, ale articolului 9 alineatul 1, ale articolului 16, ale capitolului V, ale articolului 29 și orice prevederi ale prezentei convenții referitoare la garanțiile înregistrate se aplică unei tranzacții interne.

3. În cazul în care notificarea cu privire la o garanție națională a fost înregistrată la Registrul internațional, rangul titularului garanției în cauză conform articolului 29 nu va fi afectat de faptul că aceasta revine unei alte persoane prin cesiune sau subrogare în temeiul legislației în vigoare.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Vânzarea și vânzarea potențială
Alegerea instanței competente
Jurisdicția în temeiul prevederilor articolului 13
Jurisdicția pentru emiterea de ordine împotriva organismului de înregistrare
Jurisdicția cu privire la procedurile de insolvență
Relația cu Convenția Națiunilor Unite privind cesiunea de creanță în comerțul internațional
Relația cu Convenția UNIDROIT privind leasingul financiar internațional
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea
Organizațiile regionale pentru integrare economică
Intrarea în vigoare
Tranzacții interne
Protocoalele viitoare
Unități teritoriale
Stabilirea instanțelor competente
Declarații privind modalitățile de reparare
Declarații privind modalitățile de reparare aplicabile în așteptarea soluționării definitive
Rezerve și declarații
Declarații ulterioare
Retragerea declarațiilor
Denunțările
Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...