Retragerea declarațiilor | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Prevederi finale -
ARTICOLUL 58
Retragerea declarațiilor

1. Orice stat parte care a făcut o declarație în temeiul prezentei convenții, alta decât o declarație autorizată în baza articolului 60, poate retrage declarația respectivă în orice moment, prin notificarea Depozitarului. Retragerea va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unui termen de șase luni de la data primirii notificării de către Depozitar.

2. Fără a aduce atingere alineatului precedent, prezenta convenție va continua să fie aplicată ca și când nu s-ar fi făcut nicio astfel de retragere a declarației, în ceea ce privește toate drepturile și garanțiile care survin înainte de data de la care o astfel de retragere intră în vigoare.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Organizațiile regionale pentru integrare economică
Intrarea în vigoare
Tranzacții interne
Protocoalele viitoare
Unități teritoriale
Stabilirea instanțelor competente
Declarații privind modalitățile de reparare
Declarații privind modalitățile de reparare aplicabile în așteptarea soluționării definitive
Rezerve și declarații
Declarații ulterioare
Retragerea declarațiilor
Denunțările
Dispoziții tranzitorii
Conferințe de evaluare, amendamente și aspecte conexe
Depozitarul și atribuțiile sale
;
se încarcă...