Relația cu alte convenții | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL XIII Relația cu alte convenții

ARTICOLUL 45 bis Relația cu Convenția Națiunilor Unite privind cesiunea de creanță în comerțul internațional

Prezenta convenție are prioritate în fața Convenției Națiunilor Unite privind cesiunea de creanță în comerțul internațional, deschisă în vederea semnări i la New York la data de 12 decembrie 2001, deoarece se referă la cesiunea de creanțe care reprezintă drepturi conexe aferente garanțiilor internaționale privind bunurile legate de aeronave, materialul rulant pentru căi ferate și activele spațiale.

ARTICOLUL 46 Relația cu Convenția UNIDROIT privind leasingul financiar internațional

Protocolul poate stabili relația dintre prezenta convenție și Convenția UNIDROIT privind leasingul financiar internațional, semnată la Ottawa la data de 28 mai 1988.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Modalități de reparare în cazul neîndeplinirii obligațiilor
Sistemul internațional de înregistrare
Alte aspecte legate de înregistrare
Privilegii și imunități ale Autorității de Supraveghere și ale organismului de înregistrare
Răspunderea organismului de înregistrare
Efectele unei garanții internaționale față de terți
Cesiunea drepturilor conexe și a garanțiilor internaționale; drepturi de subrogare
Drepturile sau garanțiile care fac obiectul declarațiilor statelor contractante
Aplicarea convenției în ceea ce privește vânzările
Jurisdicția
Relația cu alte convenții
Prevederi finale
;
se încarcă...