Rangul cesiunilor concurente | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cesiunea drepturilor conexe și a garanțiilor internaționale; drepturi de subrogare -
ARTICOLUL 35
Rangul cesiunilor concurente

1. În cazul în care există cesiuni concurente de drepturi conexe și cel puțin una dintre cesiuni include garanția internațională aferentă și este înregistrată, se aplică prevederile articolului 29, ca și cum referirile la garanția înregistrată ar fi referiri la o cesiune a drepturilor conexe și a garanției înregistrate aferente și ca și cum referirile la o garanție înregistrată sau neînregistrată ar fi referiri la o cesiune înregistrată sau neînregistrată.

2. Prevederile articolului 30 se aplică la cesiunea drepturilor conexe ca și cum referiri la o garanție internațională ar fi referiri la o cesiune a drepturilor conexe și a garanției internaționale aferente.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Radierea
Accesul la serviciile internaționale de înregistrare
Personalitatea juridică; imunitatea
Răspundere și garanții financiare
Prioritatea garanțiilor concurente
Efectele insolvabilității
Efectele cesiunii
Cerințele de formă ale cesiunii
Obligațiile debitorului față de cesionar
Modalități de reparare pentru neîndeplinirea obligațiilor privind cesiunea cu titlu de garanție
Rangul cesiunilor concurente
Prioritatea cesionarului cu privire la drepturile conexe
Efectele insolvabilității cedentului
Subrogarea
Drepturile care au prioritate fără înregistrare
Drepturile sau garanțiile necontractuale înregistrabile
Vânzarea și vânzarea potențială
Alegerea instanței competente
Jurisdicția în temeiul prevederilor articolului 13
Jurisdicția pentru emiterea de ordine împotriva organismului de înregistrare
Jurisdicția cu privire la procedurile de insolvență
;
se încarcă...