Protocoalele viitoare | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Prevederi finale -
ARTICOLUL 51
Protocoalele viitoare

1. Depozitarul poate crea grupuri de lucru, în colaborare cu organizațiile neguvernamentale pe care acesta le consideră relevante, pentru a evalua fezabilitatea extinderii aplicării prezentei convenții, prin intermediul unuia sau al mai multor protocoale, la bunuri din orice categorie de echipamente mobile de valoare ridicată, pe lângă cele menționate la articolul 2 alineatul 3, fiecare componentă a acestora fiind identificabilă în mod unic, și la drepturile conexe legate de aceste bunuri.

2. Depozitarul va comunica textul oricărui proiect preliminar de protocol referitor la o categorie de bunuri, pregătit de un grup de lucru, tuturor statelor părți la prezenta convenție, tuturor statelor membre ale Depozitarului, statelor membre ale Națiunilor Unite care nu sunt membre ale Depozitarului și ale organizațiilor interguvernamentale relevante și va invita aceste state și organizații să participe la negocierile interguvernamentale pentru încheierea unui proiect de protocol pe baza proiectului preliminar de protocol.

3. Depozitarul va comunica, de asemenea, textul oricărui proiect preliminar de protocol formulat de un grup de lucru organizațiilor neguvernamentale pe care Depozitarul le consideră adecvate. Aceste organizații neguvernamentale vor fi invitate prompt să trimită Depozitarului observații cu privire la textul proiectului preliminar de protocol și să participe ca observatori la elaborarea proiectului de protocol.

4. În momentul în care organismele competente ale depozitarului consideră că protocolul în cauză poate fi adoptat, depozitarul va convoca o conferință diplomatică pentru adoptarea acestuia.

5. După adoptarea unui protocol, sub rezerva prevederilor alineatului 6, prezenta convenție se aplică categoriei de bunuri vizate de acesta.

6. Articolul 45 bis din prezenta convenție se aplică unui astfel de protocol numai dacă acest lucru este prevăzut în mod specific în protocolul respectiv.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Alegerea instanței competente
Jurisdicția în temeiul prevederilor articolului 13
Jurisdicția pentru emiterea de ordine împotriva organismului de înregistrare
Jurisdicția cu privire la procedurile de insolvență
Relația cu Convenția Națiunilor Unite privind cesiunea de creanță în comerțul internațional
Relația cu Convenția UNIDROIT privind leasingul financiar internațional
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea
Organizațiile regionale pentru integrare economică
Intrarea în vigoare
Tranzacții interne
Protocoalele viitoare
Unități teritoriale
Stabilirea instanțelor competente
Declarații privind modalitățile de reparare
Declarații privind modalitățile de reparare aplicabile în așteptarea soluționării definitive
Rezerve și declarații
Declarații ulterioare
Retragerea declarațiilor
Denunțările
Dispoziții tranzitorii
Conferințe de evaluare, amendamente și aspecte conexe
;
se încarcă...