Privilegii și imunități ale Autorității de Supraveghere și ale organismului de înregistrare | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VI Privilegii și imunități ale Autorității de Supraveghere și ale organismului de înregistrare

ARTICOLUL 27 Personalitatea juridică; imunitatea

1. Autoritatea de Supraveghere va beneficia de personalitate juridică internațională, în cazul în care nu deține deja o astfel de personalitate.

2. Autoritatea de Supraveghere, cadrele sale de conducere și angajații acesteia vor beneficia de respectiva imunitate în ceea ce privește procedurile judiciare și administrative, așa cum este specificat în protocol.

3.

(a) Autoritatea de Supraveghere va fi scutită de impozite și va beneficia de respectivele alte privilegii ce pot fi prevăzute prin acord cu statul gazdă.

(b) În scopurile prezentului paragraf, "stat gazdă" înseamnă statul în care este situată Autoritatea de Supraveghere.

4. Activele, documentele, bazele de date și arhivele Registrului internațional vor fi inviolabile și vor beneficia de imunitate împotriva confiscării sau altor proceduri judiciare sau administrative.

5. În scopurile oricărei reclamații împotriva organismului de înregistrare, în temeiul articolului 28 alineatul 1 sau al articolului 44, reclamantul va avea dreptul de a accesa respectivele informații și documente ce pot fi necesare pentru a-și putea susține reclamația.

6. Autoritatea de Supraveghere poate renunța la inviolabilitatea și imunitatea conferite prin prevederile alineatului 4.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Domeniul de aplicare și prevederi generale
Constituirea unei garanții internaționale
Modalități de reparare în cazul neîndeplinirii obligațiilor
Sistemul internațional de înregistrare
Alte aspecte legate de înregistrare
Privilegii și imunități ale Autorității de Supraveghere și ale organismului de înregistrare
Răspunderea organismului de înregistrare
Efectele unei garanții internaționale față de terți
Cesiunea drepturilor conexe și a garanțiilor internaționale; drepturi de subrogare
Drepturile sau garanțiile care fac obiectul declarațiilor statelor contractante
Aplicarea convenției în ceea ce privește vânzările
Jurisdicția
Relația cu alte convenții
Prevederi finale
;
se încarcă...