Prioritatea garanțiilor concurente | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Efectele unei garanții internaționale față de terți -
ARTICOLUL 29
Prioritatea garanțiilor concurente

1. O garanție înregistrată are prioritate față de o altă garanție, înregistrată la o dată ulterioară, și față de o garanție neînregistrată.

2. Prioritatea primei garanții menționate la alineatul precedent se aplică:

(a) chiar dacă prima garanție menționată a fost constituită sau înregistrată cunoscându-se existența celeilalte garanții; și

(b) chiar și în ceea ce privește valorificarea de către deținător a primei garanții menționate, cunoscându-se existența celeilalte garanții.

3. Cumpărătorul unui bun dobândește drepturile aferente acestuia:

(a) sub rezerva unei garanții înregistrate la momentul achiziționării garanției respective; și

(b) liber de orice garanție neînregistrată, chiar dacă are cunoștință de existența acesteia.

4. Vânzătorul condiționat sau utilizatorul dobândește dreptul sau garanția asupra bunului în cauză:

(a) sub rezerva unei garanții înregistrate înainte de înregistrarea garanției internaționale deținute de către vânzătorul condiționat sau locator; și

(b) liber de orice garanție care nu a fost astfel înregistrată la momentul respectiv, chiar dacă cunoaște existența acelei garanții.

5. Prioritatea garanțiilor sau a drepturilor concurente conform prezentului articol poate fi modificată printr-un acord încheiat între titularii garanțiilor în cauză, însă un cesionar al unei garanții subordonate nu este obligat prin contract să subordoneze acea garanție, cu excepția cazului în care, în momentul cesiunii, subordonarea legată de contractul respectiv fusese deja înregistrată.

6. Orice prioritate acordată prin prezentul articol unei garanții pentru un bun se extinde și asupra indemnizațiilor aferente acestuia.

7. Prezenta convenție:

(a) nu afectează drepturile pe care o persoană le deține asupra unui obiect, altul decât un bun, înainte de instalarea acestuia pe un bun, în cazul în care, conform legislației în vigoare, drepturile respective continuă să existe după instalare; și

(b) nu împiedică crearea de drepturi asupra unui obiect, altul decât un bun, care a fost instalat anterior pe un bun în cazul în care, conform legislației în vigoare, acele drepturi sunt create.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Valabilitatea și momentul înregistrării
Acordarea consimțământului pentru înregistrare
Durata înregistrării
Consultările
Lista declarațiilor și a drepturilor sau garanțiilor neconsensuale declarate
Valoarea probantă a certificatelor
Radierea
Accesul la serviciile internaționale de înregistrare
Personalitatea juridică; imunitatea
Răspundere și garanții financiare
Prioritatea garanțiilor concurente
Efectele insolvabilității
Efectele cesiunii
Cerințele de formă ale cesiunii
Obligațiile debitorului față de cesionar
Modalități de reparare pentru neîndeplinirea obligațiilor privind cesiunea cu titlu de garanție
Rangul cesiunilor concurente
Prioritatea cesionarului cu privire la drepturile conexe
Efectele insolvabilității cedentului
Subrogarea
Drepturile care au prioritate fără înregistrare
;
se încarcă...