Organizațiile regionale pentru integrare economică | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Prevederi finale -
ARTICOLUL 48
Organizațiile regionale pentru integrare economică

1. O organizație regională pentru integrare economică constituită din state suverane și care are competența în anumite chestiuni reglementate de prezenta convenție poate semna, accepta, aproba sau adera la aceasta, în mod similar. Organizația regională pentru integrare economică va avea în acest caz drepturile și obligațiile unui stat contractant, în măsura în care organizația în cauză are competențe în chestiuni reglementate de prezenta convenție. În cazul în care numărul statelor contractante este relevant pentru prezenta convenție, Organizația regională pentru integrare economică nu va fi considerată drept stat contractant, alături de statele sale membre, care sunt state contractante.

2. În momentul semnării, acceptării, aprobării sau aderării, organizația regională pentru integrare economică depune o declarație la Depozitar în care specifică respectivele chestiuni reglementate prin prezenta convenție, în privința cărora competența a fost transferată către acea organizație de către statele sale membre. Organizația regională pentru integrarea economică va comunica prompt Depozitarului orice modificare adusă distribuirii competenței, inclusiv noile transferuri de competență, specificate în declarația ce urmează acestui alineat.

3. Orice referire privind un "stat contractant" sau mai multe "state contractante", un "stat parte" sau mai multe "state părți" la prezenta convenție se aplică, de asemenea, organizației regionale pentru integrare economică, în cazul în care contextul impune astfel.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Drepturile care au prioritate fără înregistrare
Drepturile sau garanțiile necontractuale înregistrabile
Vânzarea și vânzarea potențială
Alegerea instanței competente
Jurisdicția în temeiul prevederilor articolului 13
Jurisdicția pentru emiterea de ordine împotriva organismului de înregistrare
Jurisdicția cu privire la procedurile de insolvență
Relația cu Convenția Națiunilor Unite privind cesiunea de creanță în comerțul internațional
Relația cu Convenția UNIDROIT privind leasingul financiar internațional
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea
Organizațiile regionale pentru integrare economică
Intrarea în vigoare
Tranzacții interne
Protocoalele viitoare
Unități teritoriale
Stabilirea instanțelor competente
Declarații privind modalitățile de reparare
Declarații privind modalitățile de reparare aplicabile în așteptarea soluționării definitive
Rezerve și declarații
Declarații ulterioare
Retragerea declarațiilor
;
se încarcă...