Măsurile aflate la dispoziția vânzătorului condiționat sau a locatorului | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Modalități de reparare în cazul neîndeplinirii obligațiilor -
ARTICOLUL 10
Măsurile aflate la dispoziția vânzătorului condiționat sau a locatorului

În cazul neîndeplinirii obligațiilor în cadrul unui contract încheiat sub condiție suspensivă sau al unui contract de leasing, astfel cum se prevede la articolul 11, vânzătorul condiționat sau locatorul, după caz:

(a) sub rezerva oricărei declarații potențiale a unui stat contractant, conform articolului 54, poate să rezilieze contractul și să își însușească sau să preia controlul asupra oricărui bun care face obiectul contractului; sau

(b) poate să solicite un ordin judecătoresc care să autorizeze sau să impună oricare dintre aceste acțiuni.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Definiții
Garanția internațională
Domeniul de aplicare
Locația debitorului
Interpretarea și legislația aplicabilă
Relația dintre convenție și protocol
Condiții de formă
Modalități de reparare aflate la dispoziția creditorului
Transferul proprietății în cazul îndeplinirii obligației; efectul liberatoriu
Măsurile aflate la dispoziția vânzătorului condiționat sau a locatorului
Înțelesul neîndeplinirii obligațiilor
Măsuri suplimentare
Măsuri provizorii
Cerințe procedurale
Derogarea
Registrul internațional
Autoritatea de supraveghere și organismul de înregistrare
Cerințe de înregistrare
Valabilitatea și momentul înregistrării
Acordarea consimțământului pentru înregistrare
;
se încarcă...