Locația debitorului | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Domeniul de aplicare și prevederi generale -
ARTICOLUL 4
Locația debitorului

1. În scopurile articolului 3 alineatul 1, debitorul este situat în orice stat contractant:

(a) în temeiul legislației căruia a fost creat sau funcționează;

(b) în care își are sediul social sau sediul statutar;

(c) în care își are administrația centrală; sau

(d) în care își desfășoară activitatea.

2. O referire din subparagraful (d) al alineatului anterior la locul în care debitorul își desfășoară activitatea, în cazul în care acesta își desfășoară activitatea în mai multe locuri, înseamnă locul în care acesta își desfășoară activitatea principală sau, dacă nu există un astfel de loc, reședința sa obișnuită.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Definiții
Garanția internațională
Domeniul de aplicare
Locația debitorului
Interpretarea și legislația aplicabilă
Relația dintre convenție și protocol
Condiții de formă
Modalități de reparare aflate la dispoziția creditorului
Transferul proprietății în cazul îndeplinirii obligației; efectul liberatoriu
Măsurile aflate la dispoziția vânzătorului condiționat sau a locatorului
Înțelesul neîndeplinirii obligațiilor
Măsuri suplimentare
Măsuri provizorii
Cerințe procedurale
;
se încarcă...