Lista declarațiilor și a drepturilor sau garanțiilor neconsensuale declarate | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Alte aspecte legate de înregistrare -
ARTICOLUL 23
Lista declarațiilor și a drepturilor sau garanțiilor neconsensuale declarate

Organismul de înregistrare va ține o evidență a declarațiilor, a retragerilor declarațiilor și a categoriilor de drepturi sau garanții necontractuale comunicate organismului de înregistrare de către depozitar, așa cum au fost transmise de către statul contractant, în conformitate cu articolele 39 și 40, și a datei la care a avut loc fiecare astfel de declarație sau retragere a declarației. Respectiva listă va fi înregistrată și va putea fi consultată după numele statului declarant și va fi pusă la dispoziția oricărei persoane care solicită acest lucru, așa cum este prevăzut în protocol și în reglementări.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Măsuri provizorii
Cerințe procedurale
Derogarea
Registrul internațional
Autoritatea de supraveghere și organismul de înregistrare
Cerințe de înregistrare
Valabilitatea și momentul înregistrării
Acordarea consimțământului pentru înregistrare
Durata înregistrării
Consultările
Lista declarațiilor și a drepturilor sau garanțiilor neconsensuale declarate
Valoarea probantă a certificatelor
Radierea
Accesul la serviciile internaționale de înregistrare
Personalitatea juridică; imunitatea
Răspundere și garanții financiare
Prioritatea garanțiilor concurente
Efectele insolvabilității
Efectele cesiunii
Cerințele de formă ale cesiunii
Obligațiile debitorului față de cesionar
;
se încarcă...