Efectele cesiunii | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cesiunea drepturilor conexe și a garanțiilor internaționale; drepturi de subrogare -
ARTICOLUL 31
Efectele cesiunii

1. Cu excepția cazului în care părțile stabilesc altfel, o cesiune a drepturilor conexe realizată în conformitate cu articolul 32 transferă, de asemenea, cesionarului:

(a) garanția internațională conexă; și

(b) toate garanțiile cedentului și rangul acestora, în baza prezentei convenții.

2. Nimic din prezenta convenție nu împiedică o cesiune parțială a drepturilor conexe ale cedentului. În cazul unei astfel de cesiuni parțiale, cedentul și cesionarul pot conveni asupra drepturilor lor respective în ceea ce privește garanția internațională aferentă cesionată conform alineatului precedent, dar nu astfel încât să afecteze în mod negativ debitorul în lipsa acordului acestuia.

3. Sub rezerva prevederilor alineatului 4, legislația în vigoare va determina excepțiile și drepturile la compensare aflate la dispoziția debitorului împotriva cesionarului.

4. Debitorul poate, în orice moment, să renunțe prin acord scris la toate sau la oricare dintre excepțiile și drepturile la compensare menționate la alineatul anterior, altele decât excepțiile provenite din acte frauduloase ale cesionarului.

5. În cazul unei cesiuni prin intermediul unei garanții, drepturile conexe cesionate revin cedentului, în măsura în care mai există în momentul în care obligațiile garantate prin cesiune au fost îndeplinite.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Durata înregistrării
Consultările
Lista declarațiilor și a drepturilor sau garanțiilor neconsensuale declarate
Valoarea probantă a certificatelor
Radierea
Accesul la serviciile internaționale de înregistrare
Personalitatea juridică; imunitatea
Răspundere și garanții financiare
Prioritatea garanțiilor concurente
Efectele insolvabilității
Efectele cesiunii
Cerințele de formă ale cesiunii
Obligațiile debitorului față de cesionar
Modalități de reparare pentru neîndeplinirea obligațiilor privind cesiunea cu titlu de garanție
Rangul cesiunilor concurente
Prioritatea cesionarului cu privire la drepturile conexe
Efectele insolvabilității cedentului
Subrogarea
Drepturile care au prioritate fără înregistrare
Drepturile sau garanțiile necontractuale înregistrabile
Vânzarea și vânzarea potențială
;
se încarcă...