Drepturile care au prioritate fără înregistrare | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Drepturile sau garanțiile care fac obiectul declarațiilor statelor contractante -
ARTICOLUL 39
Drepturile care au prioritate fără înregistrare

1. Un stat contractant poate declara, în orice moment, printr-o declarație depusă la Depozitarul protocolului, în mod general sau specific:

(a) acele categorii de drepturi sau garanții neconsensuale (altele decât un drept sau o garanție care intră în sfera de aplicare a articolului 40) care, în baza legislației acelui stat, au prioritate în fața unei garanții asupra unui bun echivalent cu cel al deținătorului garanției internaționale înregistrate și care va avea prioritate asupra unei garanții internaționale înregistrate, fie în cadrul, fie în afara procedurilor de insolvență; și

(b) că nimic din prezenta convenție nu va afecta dreptul unui stat, al unui organism de stat, al unei organizații interguvernamentale sau al altui furnizor privat de servicii publice de a sechestra sau de a reține un bun, în baza legislației acelui stat, pentru plata sumelor datorate respectivei/respectivului organism, organizații sau furnizor, legate în mod direct de serviciile respective, cu privire la acel bun sau la un alt bun. Referințe (1)

2. O declarație în temeiul alineatului anterior poate fi formulată astfel încât să acopere categoriile create după depunerea declarației.

3. Un drept sau o garanție neconsensual(ă) are prioritate asupra unei garanții internaționale numai dacă dreptul sau garanția neconsensual(ă) aparține unei categorii vizate de o declarație depusă înainte de înregistrarea garanției internaționale.

4. Fără a aduce atingere prevederilor de la alineatul precedent, un stat contractant poate declara, la momentul ratificării, acceptării, aprobării sau aderării la protocol, faptul că un drept sau o garanție aparținând unei categorii vizate de o declarație făcută în conformitate cu subparagraful (a) al alineatului 1 are prioritate în fața unei garanții internaționale înregistrate înainte de data respectivei ratificări, acceptări, aprobări sau aderări.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Prioritatea garanțiilor concurente
Efectele insolvabilității
Efectele cesiunii
Cerințele de formă ale cesiunii
Obligațiile debitorului față de cesionar
Modalități de reparare pentru neîndeplinirea obligațiilor privind cesiunea cu titlu de garanție
Rangul cesiunilor concurente
Prioritatea cesionarului cu privire la drepturile conexe
Efectele insolvabilității cedentului
Subrogarea
Drepturile care au prioritate fără înregistrare
Drepturile sau garanțiile necontractuale înregistrabile
Vânzarea și vânzarea potențială
Alegerea instanței competente
Jurisdicția în temeiul prevederilor articolului 13
Jurisdicția pentru emiterea de ordine împotriva organismului de înregistrare
Jurisdicția cu privire la procedurile de insolvență
Relația cu Convenția Națiunilor Unite privind cesiunea de creanță în comerțul internațional
Relația cu Convenția UNIDROIT privind leasingul financiar internațional
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea
Organizațiile regionale pentru integrare economică
;
se încarcă...