Declarații privind modalitățile de reparare | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Prevederi finale -
ARTICOLUL 54
Declarații privind modalitățile de reparare

1. În momentul ratificării, acceptării, aprobării sau aderării la Protocol, un stat contractant poate declara faptul că, pe perioada în care un bun grevat se află sau este controlat pe teritoriul său, creditorul nu va oferi un leasing asupra bunului pe teritoriul respectiv.

2. În momentul ratificării, acceptării, aprobării sau aderării la Protocol, un stat contractant poate declara dacă măsurile aflate la dispoziția creditorului, în temeiul oricărei prevederi a prezentei convenții, a căror punere în aplicare nu este condiționată în mod expres, prin prezenta convenție, de introducerea unei cereri în fața instanței, pot fi exercitate doar cu permisiunea instanței. Referințe (1)

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Jurisdicția cu privire la procedurile de insolvență
Relația cu Convenția Națiunilor Unite privind cesiunea de creanță în comerțul internațional
Relația cu Convenția UNIDROIT privind leasingul financiar internațional
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea
Organizațiile regionale pentru integrare economică
Intrarea în vigoare
Tranzacții interne
Protocoalele viitoare
Unități teritoriale
Stabilirea instanțelor competente
Declarații privind modalitățile de reparare
Declarații privind modalitățile de reparare aplicabile în așteptarea soluționării definitive
Rezerve și declarații
Declarații ulterioare
Retragerea declarațiilor
Denunțările
Dispoziții tranzitorii
Conferințe de evaluare, amendamente și aspecte conexe
Depozitarul și atribuțiile sale
;
se încarcă...