Conferințe de evaluare, amendamente și aspecte conexe | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Prevederi finale -
ARTICOLUL 61
Conferințe de evaluare, amendamente și aspecte conexe

1. Depozitarul va întocmi rapoarte anuale sau la un alt interval cerut de circumstanțe, pentru statele părți, privind modul de funcționare în practică a regimului internațional înființat prin prezenta convenție. În momentul întocmirii respectivelor rapoarte, Depozitarul va lua în considerare rapoartele Autorității de Supraveghere privind funcționarea sistemului internațional de înregistrare.

2. La cererea a cel puțin douăzeci și cinci la sută din statele părți, Depozitarul va convoca la anumite intervale conferințe de evaluare, în urma consultării cu Autoritatea de Supraveghere, pentru a analiza:

(a) funcționarea în practică a Convenției și eficacitatea sa în facilitarea finanțării garantate cu active și a leasingului bunurilor acoperite prin termenii săi;

(b) interpretarea juridică și aplicarea prevederilor prezentei convenții și reglementărilor;

(c) funcționarea sistemului internațional de înregistrare, activitatea organismului de înregistrare și supravegherea sa de către Autoritatea de Supraveghere, luând în considerare rapoartele Autorității de Supraveghere; și

(d) oportunitatea efectuării unor modificări la prezenta convenție și la dispozițiile privind Registrul internațional.

3. Sub rezerva alineatului 4, orice amendament la prezenta convenție va fi aprobat de o majoritate formată din cel puțin două treimi din statele părți care participă la Conferința la care se face referire în alineatul precedent și va intra în vigoare față de statele care au ratificat, acceptat sau aprobat acest amendament după ratificarea, acceptarea sau aprobarea sa de către trei state în conformitate cu prevederile articolului 49 referitoare la intrarea sa în vigoare.

4. În cazul în care modificarea propusă la prezenta convenție se referă la mai mult de o categorie de echipamente, modificarea trebuie aprobată de cel puțin două treimi din statele părți la fiecare protocol, participante la Conferința menționată la alineatul 2.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Protocoalele viitoare
Unități teritoriale
Stabilirea instanțelor competente
Declarații privind modalitățile de reparare
Declarații privind modalitățile de reparare aplicabile în așteptarea soluționării definitive
Rezerve și declarații
Declarații ulterioare
Retragerea declarațiilor
Denunțările
Dispoziții tranzitorii
Conferințe de evaluare, amendamente și aspecte conexe
Depozitarul și atribuțiile sale
;
se încarcă...