Cerințe de înregistrare | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Alte aspecte legate de înregistrare -
ARTICOLUL 18
Cerințe de înregistrare

1. Protocolul și reglementările vor specifica cerințele, inclusiv criteriile de identificare a bunului:

(a) pentru efectuarea unei înregistrări (care va include dispunerea transmiterii în prealabil pe cale electronică a oricărui consimțământ al oricărei persoane al cărei consimțământ este necesar conform articolului 20);

(b) pentru efectuarea de căutări și emiterea de certificate de căutare și sub rezerva acestora;

(c) pentru asigurarea confidențialității informațiilor și a documentelor din cadrul Registrului internațional, altele decât informațiile și documentele legate de o înregistrare.

2. Organismului de înregistrare nu îi va reveni îndatorirea de a cerceta dacă un consimțământ pentru înregistrare în temeiul articolului 20 a fost cu adevărat acordat sau dacă este valabil.

3. În cazul în care o garanție înregistrată ca garanție internațională potențială devine garanție internațională, nu este necesară o altă înregistrare, cu condiția ca informațiile despre înregistrare să fie suficiente pentru înregistrarea unei garanții internaționale.

4. Organismul de înregistrare va lua măsurile necesare pentru ca înregistrările să fie introduse în baza de date a Registrului internațional, să poată fi căutate în ordinea cronologică a primirii lor și în fișier să se înregistreze data și ora primirii.

5. Protocolul poate dispune ca un stat contractant să poată desemna pe teritoriul său unul sau mai multe organisme ca punct sau puncte de intrare, prin intermediul căruia informațiile necesare pentru înregistrare să fie transmise Registrului internațional. Un stat contractant care creează un astfel de organism poate specifica cerințele care trebuie să fie îndeplinite, dacă este cazul, înainte ca aceste informații să fie transmise Registrului internațional.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Modalități de reparare aflate la dispoziția creditorului
Transferul proprietății în cazul îndeplinirii obligației; efectul liberatoriu
Măsurile aflate la dispoziția vânzătorului condiționat sau a locatorului
Înțelesul neîndeplinirii obligațiilor
Măsuri suplimentare
Măsuri provizorii
Cerințe procedurale
Derogarea
Registrul internațional
Autoritatea de supraveghere și organismul de înregistrare
Cerințe de înregistrare
Valabilitatea și momentul înregistrării
Acordarea consimțământului pentru înregistrare
Durata înregistrării
Consultările
Lista declarațiilor și a drepturilor sau garanțiilor neconsensuale declarate
Valoarea probantă a certificatelor
Radierea
Accesul la serviciile internaționale de înregistrare
Personalitatea juridică; imunitatea
Răspundere și garanții financiare
;
se încarcă...