Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1577/2011 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 noiembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Referatul Direcției organizare și politici salariale nr. 2.930/2011;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 151/2011 privind aprobarea Planului național de paturi pentru perioada 2011-2013,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă detalierea pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă, conform anexei nr. 1.

(2) Numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se referă la numărul de paturi pentru care se asigură finanțarea din fonduri publice, fără a îngrădi posibilitatea funcționării structurilor spitalicești cu un număr mai mare de paturi, care să fie finanțate din alte surse.

Art. 2. -

(1) În numărul de paturi pe județ se includ paturile din unitățile sanitare publice cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății, din unitățile sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, inclusiv cele al căror management a fost transferat autorităților administrației publice locale, din subordinea Academiei Române, precum și din Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și paturile din unitățile sanitare private, care oferă servicii medicale de spitalizare continuă.

(2) La încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale se vor avea în vedere creșterea eficienței și calității serviciilor medicale și asigurarea accesului echitabil al populației la serviciile medicale.

Art. 3. -

Direcțiile implicate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa Națională de Pensii Publice, precum și unitățile sanitare cu paturi publice și private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

(1) În județele/municipiul București în care funcționează unități sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie și în subordinea Academiei Române, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Casa Națională de Pensii Publice vor stabili numărul de paturi pentru care se asigură finanțarea din fonduri publice, cu încadrarea în numărul de paturi aprobat la nivelul județelor/municipiului București.

(2) Județele în care funcționează unități sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere și instituții cu rețea sanitară proprie și în subordinea Academiei Române sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau

București, 18 noiembrie 2011.

Nr. 1.577.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

Nr.
crt.
Județul Nr. de paturi din unități sanitare publice și private
1 Alba 1.835
2 Arad 2.522
3 Argeș 2.978
4 Bacău 3.661
5 Bihor 3.852
6 Bistrița-Năsăud 1.242
7 Botoșani 2.165
8 Brașov 3.590
9 Brăila 1.770
10 Buzău 1.964
11 Caraș-Severin 1.498
12 Călărași 897
13 Cluj 6.685
14 Constanța 4.857
15 Covasna 1.480
16 Dâmbovița 1.927
17 Dolj 4.567
18 Galați 3.120
19 Giurgiu 619
20 Gorj 1.853
21 Harghita 1.810
22 Hunedoara 2.783
23 Ialomița 677
24 Iași 7.404
25 Ilfov 601
26 Maramureș 2.631
27 Mehedinți 1.360
28 Mureș 4.201
29 Neamț 2.520
30 Olt 1.864
31 Prahova 3.693
32 Satu Mare 1.673
33 Sălaj 1.030
34 Sibiu 2.640
35 Suceava 3.025
36 Teleorman 1.549
37 Timiș 5.602
38 Tulcea 894
39 Vaslui 1.979
40 Vâlcea 1.982
41 Vrancea 1.466
42 București 21.173
TOTAL: 125.639
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

Nr.
crt.
Județele în care funcționează unități sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea
sanitară proprie și a Academiei Române
1 Argeș
2 Bacău
3 Bihor
4 Brașov
5 Cluj
6 Constanța
7 Dolj
8 Galați
9 Hunedoara
10 Iași
11 Mehedinți
12 Neamț
13 Prahova
14 Sibiu
15 Timiș
16 Vrancea
17 București

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...