Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - MMFPS

Contractul de finanțare de tip grant pentru Programul operațional sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007—2013”, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operațional sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane”*) din 21.10.2011

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 31 octombrie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară nr.

Domeniul major de intervenție

CONTRACT DE FINANȚARE

Numărul de identificare al contractului:

POSDRU/Call/DMI/G/Id proiect

Titlul proiectului : " ........................................"

Nr. de înregistrare OIPOSDRU:........................

Cererea de finanțare nr. ............., din data de ....................., a fost aprobată în data de .......................... pentru o finanțare nerambursabilă în valoare de ........................ LEI.

Preambul

Baza legală pentru acordarea finanțării:

• Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat prin Decizia CE nr. 5811/22.11.2007;
• Regulamentul CE nr. 1081/2006 privind Fondul Social European (FSE);
• Regulamentul CE nr. 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, cu modificările și completările ulterioare;

• Regulamentul CE nr. 1828/2006 pentru stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului CE nr. 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și a Regulamentului CE nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională;
• Regulamentul CE nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitășilor Europene;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...