Banca Națională a României - BNR

Ordinul nr. 12/2017 privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate de Banca Națională a României ca fiind alte instituții de importanță sistemică (O-SII)

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 decembrie 2017 până la 31 decembrie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 9/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1), art. 101 și ale art. 1261 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 255-296 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, precum și Recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială nr. R/5/2017 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România,

în temeiul dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, precum și ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României emite următorul ordin:

Art. 1. -

Instituțiile de credit autorizate în România și identificate de Banca Națională a României, în temeiul art. 267 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu evaluarea efectuată pe baza datelor aferente trimestrului I 2017, ca fiind "alte instituții de importanță sistemică" (O-SII) sunt următoarele: Banca Comercială Română - S.A., BRD - Groupe Societe Generale - S.A., UniCredit Bank - S.A., Raiffeisen Bank - S.A., Banca Transilvania - S.A., Alpha Bank România - S.A., Garanti Bank - S.A., CEC Bank - S.A. și Bancpost - S.A.

Art. 2. -

Începând cu 1 ianuarie 2018, Banca Comercială Română - S.A., BRD - Groupe Societe Generale - S.A., UniCredit Bank - S.A., Raiffeisen Bank - S.A. și Banca Transilvania - S.A. mențin, la nivel consolidat, un amortizor O-SII de 1% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, pe baza situației consolidate întocmite în scop prudențial de respectivele instituții de credit în conformitate cu prevederile art. 311 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Începând cu 1 ianuarie 2018, Alpha Bank România - S.A., CEC Bank - S.A., Bancpost - S.A. și Garanti Bank - S.A. mențin, la nivel individual, un amortizor O-SII de 1% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Art. 4. -

Începând cu 1 ianuarie 2018, Ordinul Băncii Naționale a României nr. 1/2017 privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate de Banca Națională a României ca fiind alte instituții de importanță sistemică (O-SII), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 20 februarie 2017, se abrogă.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 7 decembrie 2017.

Nr. 12.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...