Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante | Ordin 3145/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5 -
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -
Nr. crt. Măsuri Termen de realizare An precedent (N-1) An curent (N) An N+1 An N+2
Preliminat/Realizat Influențe (+/-) Influențe (+/-) Influențe (+/-)
Rezultat brut (+/-) Plăți restante Rezultat brut Plăți restante Rezultat brut Plăți restante Rezultat brut Plăți restante
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pct. I Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
1 Măsura 1 . . . X X
2 Măsura 2 . . . X X
Măsura n . . . X X
TOTAL pct. I X X
Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I
1 Cauza 1 . . . X X
2 Cauza 2 . . . X X
Cauza n . . . X X
TOTAL pct. II X X
Pct. III TOTAL GENERAL pct. I + pct. II
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3145/2017:
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul
Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
Gradul de realizare a veniturilor totale
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
INSTRUCȚIUNI pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul ori unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
;
se încarcă...