Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora | Ordin 3145/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, conform art 10 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, va fi însoțit de anexele prevăzute la pct I, cu mențiunea că anexele nr 1 și 2 vor avea următoarele coloane: - ANEXA Nr 2 -
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI Nr. rd. An precedent (N-1) An curent (N) Propuneri rectificare am curent (N) % % din care:
Aprobat Realizat Aprobat Realizat la*) - Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
conform H.G./ Ordin comun conform Hotărârii C.A. conform H.G./ Ordin comun conform Hotărârii C.A.
0 1 2 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9 = 8/5 x 100 10 = 8/6 x 100 11 12 13 14

*) Se va completa cu indicatorii economico-financiari realizați la sfârșitul trimestrului precedent celui în care se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Operatorii economici pentru care la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli inițial s-au avut în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, coloana va conține indicatorii economico-financiari realizați la 30.06.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3145/2017:
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul
Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
;
se încarcă...