Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Lista cuprinzând anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011 din 31.08.2010

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 26 ianuarie 2011

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Anexa Nr. 1

LISTA DISCIPLINELOR
la care se susține examenul de bacalaureat 2011

1. Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale

Filiera, profilul, specializarea Proba
A: probă orală B: probă orală C: (probă orală, scrisă și practică) D: probă scrisă/practică
Toate Probă de evaluare a competențelor de comunicare orală în limba română Probă de evaluare a competențelor de comunicare orală în limba maternă - pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale Probă de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată în liceu Probă de evaluare a competențelor digitale

2. Probele scrise

2.1. Probele comune:

Filiera, profilul, specializarea Proba E
a) probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările b) probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale
Toate Limba și literatura română Limba și literatura maternă

2.2. Probele diferențiate:

A. Filiera teoretică:

Profilul Specializarea Proba E
c) probă diferențiată în funcție de filieră, profil, specializare d) probă scrisă la alegere, în funcție de filieră, profil, specializare
Umanist Filologie Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie
Științe sociale Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie
Real Matematică-informatică Matematică Fizică, Chimie, Biologie, Informatică
Științe ale naturii Matematică Fizică, Chimie, Biologie, Informatică

B. Filiera tehnologică

Profilul Specializarea Proba E
c) probă diferențiată în funcție de filieră, profil, specializare d) probă scrisă la alegere, în funcție de filieră, profil, specializare
Servicii Tehnician în turism Matematică Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
Tehnician în administrație Matematică Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
Tehnician în activități economice Matematică Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
Tehnician în activități de poștă Matematică Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
Tehnician în achiziții și contractări Matematică Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
Tehnician în hotelărie Matematică Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
Tehnician în activități de comerț Matematică Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
Tehnician în gastronomie Matematică Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
Organizator banqueting Matematică Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
Coafor stilist Matematică Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
Resurse naturale și protecția mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician hidro-meteorolog Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician chimist de laborator Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician analize produse alimentare Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician veterinar pentru animale de companie Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în prelucrarea lemnului Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în agricultură Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician agro-montan Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician veterinar Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în industria alimentară Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în agroturism Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician agronom Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician horticultor Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician zootehnist Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în agricultură ecologică Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în morărit, panificație și produse făinoase Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în industria alimentară fermentativă și în prelucrarea legumelor și fructelor Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în industria alimentară extractivă Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician pentru animale de companie Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician proiectant produse finite din lemn Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician designer mobilă și amenajări interioare Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnic Tehnician de telecomunicații Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician electronist Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician electrotehnist Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician operator tehnică de calcul Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în automatizări Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în instalații electrice Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician electromecanic Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician operator telematică Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician operatori roboți industriali Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician mecatronist Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician proiectant CAD Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician prelucrări mecanice Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician transporturi Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician prelucrări la cald Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician metrolog Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician aviație Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician instalații de bord (avion) Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician desenator pentru construcții și instalații Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în industria materialelor de construcții Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în industria sticlei și ceramicii Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician instalator pentru construcții Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în construcții și lucrări publice Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician audio-video Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician producție film și televiziune Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician multimedia Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician operator procesare text imagine Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician poligraf Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician producție poligrafică Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în chimie industrială Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician designer vestimentar Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în industria textilă Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician în industria pielăriei Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician electrician electronist auto Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician energetician Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică Matematică Fizică, Chimie, Biologie
Tehnician construcții navale Matematică Fizică, Chimie, Biologie

NOTĂ: Candidații pot alege pentru probele scrise E) d), din lista de mai sus, una dintre disciplinele studiate în liceu. Această prevedere se aplică și candidaților proveniți din învățământul liceal - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare profesională, care pot opta, din lista de mai sus, pentru una din disciplinele care au fost studiate în școala de arte și meserii, în anul de completare sau în ciclul superior al liceului.

C. Filiera vocațională

Profilul Specializarea Proba E
c) probă diferențiată în funcție de filieră, profil, specializare d) probă scrisă la alegere, în funcție de filieră, profil, specializare
Artistic Arhitectură, arte ambientale și design Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Arte plastice și decorative Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Coregrafie Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Muzică Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Arta actorului Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Pedagogic Învățător - educatoare Matematică Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Bibliotecar-documentarist Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Instructor-animator Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Instructor pentru activități extrașcolare Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Pedagog școlar Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Educație fizică și sport Liceu cu program sportiv Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Militar Matematică-informatică Matematică Fizică, Chimie, Biologie, Informatică
Teologic Teologie Ortodoxă Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Patrimoniu cultural Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Teologie Romano - Catolică Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Teologie Greco - Catolică Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Teologie Baptistă Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Teologie Penticostală Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Teologie Adventistă Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Teologie Unitariană Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Teologie Reformată Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
Teologie Musulmană Istorie Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie

Anexa Nr. 2

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ

1. O usmenoj i pisanoj knjizevnosti (uopce). Knjizevni rodovi; Lirika (pojam opcenito). Petar Preradovic - Rodu o jeziku (oda - opci prikaz); S.S. Kranjcevic - Iseljenik (elegija - opci prikaz); Hasanaginica (narodna balada - knjizevni komentar). Epika (pojam opcenito). Smrt Senjanina Ive (epska pjesma- knjizevni komentar); Ivana Brlic Mazuranic - Regoc (bajka opci prikaz); Slavko Kolar - Breza (pripovijest - opci prikaz). Drama (pojam opcenito). Marin Drzic - Novela od Stanca (komedija - opci prikaz).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...