Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 5 a Avizul conform al ANAP SECȚIUNEA a 7 a Controlul ex ante al procedurilor de negociere fără publicare prealabilă

CAPITOLUL II Activitatea de control ex ante -
SECȚIUNEA a 6-a
Procedura de conciliere Puneri în aplicare (1)

Art. 16. -

(1) În cazul în care autoritatea contractantă are obiecții cu privire la abaterile de la aspectele de calitate cuprinse în listele de verificare, identificate de către ANAP ca urmare a activității de control ex ante al procesului de atribuire și/sau a măsurilor dispuse de ANAP pentru remedierea respectivelor abateri, se poate demara procedura de conciliere. Modificări (1)

(2) Procedura de conciliere poate fi declanșată de autoritatea contractantă numai cu privire la aspectele de calitate prevăzute în avizul conform condiționat emis de ANAP în legătură cu care autoritatea contractantă are obiecții, nefiind aplicabilă rezultatelor verificărilor aspectelor de calitate care au fost acceptate de autoritatea contractantă în cadrul controlului ex ante și rezultatelor verificărilor aspectelor de regularitate. Modificări (1)

(3) Procedura de conciliere este facultativă pentru autoritatea contractantă.

Art. 17. -

Condițiile de inițiere și mecanismul derulării procedurii de conciliere între autoritatea contractantă și ANAP vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 18. -

(1) Cererea de conciliere se soluționează de către un comitet decizional format la nivelul ANAP, pornind de la propunerile fundamentate elaborate de structura din cadrul ANAP responsabilă cu funcția de conciliere, modul de adoptare a rezoluțiilor având la bază organizarea unui mecanism ce va fi detaliat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În situația în care cererea de conciliere este soluționată fără a fi necesară o examinare pe fond a acesteia, decizia de conciliere va fi emisă în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii cererii de conciliere.

(3) În situația în care decizia de conciliere este adoptată ca urmare a examinării pe fond a cererii de conciliere, aceasta trebuie să fie emisă într-o perioadă cuprinsă între:

a) 10-20 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării de conciliere, dacă ANAP nu are nevoie de informații suplimentare de la autoritatea contractantă;

b) 8-15 zile lucrătoare de la data primirii ultimelor informații suplimentare de la autoritatea contractantă, dacă ANAP are nevoie de informații suplimentare.

Art. 19. -

(1) Decizia de conciliere este finală în raport cu constatările controlului ex ante din avizul conform inițial, soluția prevăzută prin decizie urmând să fie reflectată în noul aviz conform emis de ANAP ulterior acesteia.

(2) După adoptarea deciziei de conciliere de către ANAP:

a) constatările controlului ex ante din avizul conform condiționat emis inițial sunt menținute, în cazul respingerii cererii de conciliere;

b) constatările controlului ex ante vor fi modificate, parțial sau total, în conformitate cu soluția adoptată în decizia de conciliere, urmând ca ANAP să emită un nou aviz conform care îl va înlocui pe cel inițial, în cazul admiterii cererii de conciliere.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...