Controlul ex ante al procedurilor de negociere fără publicare prealabilă | Ordonanță de urgență 98/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Activitatea de control ex ante -
SECȚIUNEA a 7-a
Controlul ex ante al procedurilor de negociere fără publicare prealabilă

Art. 20. - Modificări (1)

Atunci când autoritățile contractante intenționează demararea unei proceduri de negociere fără publicare prealabilă, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) - (8) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 117 alin. (1) lit. a) -c) și e) -j) și alin. (2) - (6) din Legea nr. 99/2016, după caz, acestea au obligația de a notifica ANAP, cu 5 zile lucrătoare înainte de data de demarare a negocierii, precum și de a pune la dispoziția ANAP informațiile și documentele solicitate în scopul îndeplinirii funcției de control ex ante.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 98/2017:
Obiect, scop, definiții și termene
Autoritatea competentă și domeniul de aplicare
Metodologia de selecție
Inițierea controlului ex ante
Desfășurarea activității de control al documentației de atribuire, anunțului de participare/de participare simplificat/de concurs, a anunțului de tip erată și a solicitărilor de clarificări/informații suplimentare
Desfășurarea activității de control al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor și de atribuire a contractului
Avizul conform al ANAP
Procedura de conciliere
Controlul ex ante al procedurilor de negociere fără publicare prealabilă
Controlul ex ante al modificărilor contractului
;
se încarcă...