Art 9 Inițierea controlului ex ante | Ordonanță de urgență 98/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Activitatea de control ex ante - SECȚIUNEA 1 Metodologia de selecție -
Art 8 Metodologia de selecție
Art 10 Inițierea controlului ex ante

CAPITOLUL II Activitatea de control ex ante - SECȚIUNEA a 2-a Inițierea controlului ex ante -
Art. 9. -

(1) Autoritatea contractantă selectată în vederea realizării controlului ex ante va fi înștiințată anterior începerii activității de control, prin intermediul SEAP, în termen de 2 zile lucrătoare de la încărcarea documentației de atribuire în SEAP/transmiterea notificării privind intenția de a modifica contractul sau de a realiza o negociere fără publicare prealabilă. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) În cazul înștiințărilor aferente verificării intențiilor de realizare a modificărilor contractuale și a negocierilor fără publicare/invitație prealabilă, acestea se vor transmite prin orice mijloace de comunicare prevăzute la cap. II secțiunea 5-a din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în caz că prevederile art. 24 alin. (2) și (3) din prezenta ordonanță de urgență nu sunt operaționale/aplicabile.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...