Art 27 Contravenții și sancțiuni | Ordonanță de urgență 98/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Contravenții și sancțiuni -
Art. 27. -

(1) Prevederile art. 26 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârșirii faptei, cu excepția contravențiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), lit. b) pct. (iii) și (iv), lit. c) și d), pentru care termenul de prescripție este de 36 de luni de la data săvârșirii faptei.

Mergi la:
Art 17 Procedura de conciliere
Art 18 Procedura de conciliere
Art 19 Procedura de conciliere
Art 20 Controlul ex ante al procedurilor de negociere fără publicare prealabilă
Art 21 Controlul ex ante al modificărilor contractului
Art 22 Alte dispoziții
Art 23 Alte dispoziții
Art 24 Alte dispoziții
Art 25 Alte dispoziții
Art 26 Contravenții și sancțiuni
Art 27 Contravenții și sancțiuni
Art 28 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 29 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 30 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 31 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...