Art 26 Contravenții și sancțiuni | Ordonanță de urgență 98/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Alte dispoziții -
Art 25 Alte dispoziții
Art 27 Contravenții și sancțiuni

CAPITOLUL IV Contravenții și sancțiuni -
Art. 26. -
Puneri în aplicare (1), Doctrină (1)

(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a) încălcarea prevederilor art. 8, cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei; Doctrină (1)

b) încălcarea prevederilor art. 10, după cum urmează:

(i) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) -f), cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei;

(ii) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. g) și i), cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei;

(iii) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei; Doctrină (1)

(iv) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei;

c) încălcarea prevederilor art. 20, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei; Doctrină (1)

d) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei. Doctrină (1)

(2) Autoritatea contractantă poate achita, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), personalul ANAP făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Personalul ANAP este împuternicit prin ordin al președintelui ANAP să constate contravenții și să aplice sancțiuni, urmărind ca sancțiunea aplicată să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite de autoritatea contractantă; în analiza efectuată, personalul ANAP identifică și are în vedere toate circumstanțele edificatoare ale fiecărui caz.

(4) Sancțiunea contravențională se aplică autorității contractante, care, în funcție de situația concretă, dispune luarea unor măsuri împotriva persoanelor implicate în derularea achiziției publice ce a făcut obiectul contravenției.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...