Art 13 Desfășurarea activității de control al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor și de atribuire a contractului | Ordonanță de urgență 98/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 12 Desfășurarea activității de control al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor și de atribuire a contractuluiCAPITOLUL II Activitatea de control ex ante - SECȚIUNEA a 5-a Avizul conform al ANAP -
Art 14 Avizul conform al ANAP

CAPITOLUL II Activitatea de control ex ante - SECȚIUNEA a 4-a Desfășurarea activității de control al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor și de atribuire a contractului -
Art. 13. -

(1) În desfășurarea activității de control prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b), ANAP verifică documentele prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor pentru fiecare fază a procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor aferentă procedurilor de atribuire selectate, inclusiv în ceea ce privește aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea ofertantului/ofertanților câștigător/câștigători, înainte de comunicarea acestora de către autoritatea contractantă operatorilor economici.

(2) Prin ordin al președintelui ANAP se stabilesc modelele de formulare prin care autoritatea contractantă formalizează modul în care este realizată evaluarea ofertelor/candidaturilor și se adoptă deciziile comisiei de evaluare. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...