Dispoziții finale | Lege 214/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 32. -

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 90 de zile de la intrarea sa în vigoare.

Art. 33. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, art. 17-22, art. 41 alin. (1) lit. e) și g) și art. 42 alin. (1) lit. j) și k) din Legea zootehniei nr. 72/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Mergi la:
Dispoziții generale
Pajiștile comunale și urbane
Pajiști în indiviziune
Pajiști de munte și de baltă
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții finale

Acesta este un fragment din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...