Art 5 Dispoziții generale | Lege 214/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții generale -
Art. 5.
-

(1) Pajiștile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și c) nu se vor înstrăina, nu se vor împărți, nu pot fi grevate de niciun drept real sau personal și nu li se va schimba categoria de folosință.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) terenurile ocupate cu pajiști care, prin degradare sau poluare, și-au pierdut total sau parțial capacitatea de producție.

(3) Pajiștile prevăzute la alin. (2) vor fi constituite în perimetrul de ameliorare de interes național, pe care se vor executa lucrări de repunere în valoare și amenajare, corespunzător reglementărilor legale în vigoare, fără schimbarea proprietarului.

Mergi la:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Pajiștile comunale și urbane
Art 8 Pajiștile comunale și urbane
Art 9 Pajiștile comunale și urbane
Art 10 Pajiștile comunale și urbane
Art 11 Pajiștile comunale și urbane
Art 12 Pajiștile comunale și urbane
Art 13 Pajiștile comunale și urbane
Art 14 Pajiștile comunale și urbane
Art 15 Pajiștile comunale și urbane

Acesta este un fragment din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...