Art 29 Răspunderi și sancțiuni | Lege 214/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Răspunderi și sancțiuni -
Art. 29.
-

(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

a) pășunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajiști în afara perioadei stabilite pentru pășunat;

b) împiedicarea sau întârzierea lucrărilor prevăzute în amenajamente pastorale și planuri de exploatare;

c) introducerea pe pajiști a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin amenajamentele pastorale și planuri de exploatare;

d) neîndeplinirea de către deținătorii sau utilizatorii de pajiști a obligațiilor prevăzute în contract;

e) circulația pe pajiști cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelajele, care cauzează deteriorarea acestora;

f) introducerea animalelor pe pajiști fără a deține contract;

g) darea în folosință a pajiștii, fie pentru pășunat, fie pentru obținerea de producții de culturi furajere, persoanelor care nu sunt îndreptățite.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 250 lei la 500 lei, faptele prevăzute la lit. e) și g);

b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, faptele prevăzute la lit. b)-d);

c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, faptele prevăzute la lit. a) și f).

Mergi la:
Art 19 Pajiști în indiviziune
Art 20 Pajiști în indiviziune
Art 21 Pajiști în indiviziune
Art 22 Pajiști în indiviziune
Art 23 Pajiști în indiviziune
Art 24 Pajiști în indiviziune
Art 25 Pajiști de munte și de baltă
Art 26 Pajiști de munte și de baltă
Art 27 Răspunderi și sancțiuni
Art 28 Răspunderi și sancțiuni
Art 29 Răspunderi și sancțiuni
Art 30 Răspunderi și sancțiuni
Art 31 Răspunderi și sancțiuni
Art 32 Dispoziții finale
Art 33 Dispoziții finale

Acesta este un fragment din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...