Art 15 Pajiștile comunale și urbane | Lege 214/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Pajiștile comunale și urbane -
Art. 15.
- Practică judiciară (1)

(1) Pentru punerea în valoare și folosirea optimă a pajiștilor, consiliile locale, în baza cererilor organizațiilor și asociațiilor locale ale crescătorilor de animale, legal constituite, scot la licitație concesionarea suprafețelor de pajiști, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru o perioadă de minimum 10 ani și o încărcătură optimă de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha. În cazul în care organizația sau asociația locală a crescătorilor de animale nu asigură o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha de pajiște, suprafața prevăzută în contractul de concesiune se diminuează proporțional cu efectivele deținute.

(2) În cazul în care există o singură asociație locală de creștere a animalelor pe raza unității administrativ-teritoriale, aceasta beneficiază de dreptul de concesionare prin atribuire directă.

(3) Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească utilizatorii de pajiști prevăzuți la alin. (1) care vor încheia contracte de concesiune se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(4) Consiliile locale ale comunelor, orașelor și, respectiv, ale municipiilor trebuie să inițieze procedura de concesionare până la data de 1 februarie a fiecărui an.

(5) Lucrările de întreținere a pajiștilor comunale și urbane, precum și a utilităților zoopastorale se vor efectua de crescătorii de animale care le folosesc. Condițiile și nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse în contractul de concesiune.

Mergi la:
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Pajiștile comunale și urbane
Art 8 Pajiștile comunale și urbane
Art 9 Pajiștile comunale și urbane
Art 10 Pajiștile comunale și urbane
Art 11 Pajiștile comunale și urbane
Art 12 Pajiștile comunale și urbane
Art 13 Pajiștile comunale și urbane
Art 14 Pajiștile comunale și urbane
Art 15 Pajiștile comunale și urbane
Art 16 Pajiștile comunale și urbane
Art 17 Pajiștile comunale și urbane
Art 18 Pajiștile comunale și urbane
Art 19 Pajiști în indiviziune
Art 20 Pajiști în indiviziune
Art 21 Pajiști în indiviziune
Art 22 Pajiști în indiviziune
Art 23 Pajiști în indiviziune
Art 24 Pajiști în indiviziune
Art 25 Pajiști de munte și de baltă

Acesta este un fragment din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...