Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 816 din 18 noiembrie 2011.

În vigoare de la 18 noiembrie 2011 până la 29 martie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 962/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 83 alin. (4) și (41) și ale art. 228 alin. (2) și (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) nu se aplică:

a) contribuabililor prevăzuți la art. 781 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, declarați inactivi, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

b) contribuabililor care beneficiază de regimul de declarare derogatoriu, pentru perioada pentru care acesta a fost aprobat, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;

c) obligațiilor fiscale stabilite ca urmare a acțiunii de inspecție fiscală;

d) persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit.

Art. 2. -

(1) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 2:

a) "Referat privind impunerea din oficiu";

b) 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă", cod 14.13.02.99/i.o;

c) "Decizie de desființare a deciziei de impunere din oficiu", cod 14.13.02.99/d.

(2) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 3. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 4 noiembrie 2011.

Nr. 3.392.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

ANEXA Nr. 2*)

___________

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

Modificări (1)

Modificări (1)

ANEXA Nr. 3

CARACTERISTICI
de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor

1. Denumire: Referat privind impunerea din oficiu

1.1. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

1.2. Se utilizează la: stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor cu regim de autoimpunere sau reținere la sursă.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Se întocmește: într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

1.5. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă", cod: 14.13.02.99/i.o

2.1. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

2.2. Se utilizează la: stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor cu regim de autoimpunere sau reținere la sursă.

2.3. Format: A4/t1

2.4. Se difuzează: gratuit.

2.5. Se întocmește: în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

2.6. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent.

2.7. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, împreună cu Referatul privind impunerea din oficiu, după caz.

3. Denumire: "Decizie de desființare a deciziei de impunere din oficiu", cod 14.13.02.99/d

3.1. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

3.2. Se utilizează la: desființarea deciziei de impunere din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor cu regim de autoimpunere sau reținere la sursă.

3.3. Format: A4/t1

3.4. Se difuzează: gratuit.

3.5. Se întocmește: în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

3.6. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent.

3.7. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, împreună cu formularul 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă" și cu Referatul privind impunerea din oficiu, după caz.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...