Guvernul României

Hotărârea nr. 1105/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 noiembrie 2011 până la 18 decembrie 2017, fiind abrogat prin Hotărâre 905/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins:

"

g) salariul de bază lunar brut și sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;".

2. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2), și transmiterea registrului se fac după cum urmează:".

Art. II. -

Elementul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, așa cum a fost modificat prin prezenta hotărâre, se completează în registrul general de evidență a salariaților și pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, până la data de 15 decembrie 2011.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Sulfina Barbu

București, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.105.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...